خانم دکتر فاطمه والایی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
چهارشنبه 10:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X