خانم دکتر فاطمه والایی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 11:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 11:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X