خانم دکتر لیلا شباهنگ

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 7:00pm - 8:00pm تبریز - بیمارستان بهبود
شنبه 12:30pm - 1:30pm تبریز - بیمارستان بهبود
دوشنبه 12:30pm - 1:30pm تبریز - بیمارستان بهبود
چهارشنبه 12:30pm - 1:30pm تبریز - بیمارستان بهبود
X