خانم دکتر لیلا شباهنگ

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 16:00 - 18:00 تبریز - بیمارستان بهبود
پنجشنبه 19:00 - 20:00 تبریز - بیمارستان بهبود
شنبه 15:00 - 17:00 تبریز - بیمارستان بهبود
X