خانم دکتر مرجان امینی

درباره پزشک

سال سمت دانشگاه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 12:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 12:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 12:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X