خانم دکتر مرجان امینی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 10:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X