خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:00 - 12:30 تبریز_بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:00 - 12:30 تبریز_بیمارستان بهبود
X