خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 10:00 - 12:00 تبریز_بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:00 - 12:00 تبریز_بیمارستان بهبود
X