خانم دکتر مهناز دهدیلانی

درباره پزشک

متخصص زنان و زایمان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 15:30 - 17:00 تبریز بیمارستان بهبود ، ساختمان نصر
شنبه 09:00 - 11:00 تبریز بیمارستان بهبود ، ساختمان سلامت
چهارشنبه 09:00 - 11:00 تبریز بیمارستان بهبود ، ساختمان سلامت
X