خانم دکتر ندا ظفربخش

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 11:00 - 12:00 تبریز- بیمارستان بهبود
چهارشنبه 09:00 - 10:00 تبریز- بیمارستان بهبود
X