خانم دکتر گیتی داورمعین

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 11:00 - 13:00 تبریز- بیمارستان بهبود
X