خانم سعیده بی باک

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی تخصصی شنوایی سنجی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 10:30am - 1:30pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:30am - 1:30pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:30am - 1:30pm تبریز بیمارستان بهبود
پنج شنبه 10:30am - 1:30pm تبریز بیمارستان بهبود
جمعه 10:30am - 1:30pm تبریز بیمارستان بهبود
شنبه 10:30am - 1:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X