خانم فائزه مهانفر

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
کارشناسی تغذیه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 07:30 - 15:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 07:30 - 15:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 07:30 - 15:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 07:30 - 15:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 07:30 - 15:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 07:30 - 15:00 تبریز بیمارستان بهبود
X