خانم منصوره گیلزاد

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
کارشناس

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 08:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 08:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 08:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 08:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 08:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 08:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
X