خانم ندا یوشاری

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
کارشناسی تغذیه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 12:30 - 14:30 تبریز بیمارستان بهبود
شنبه 19:30 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 12:30 - 14:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 19:30 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 12:30 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 12:30 - 14:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 19:30 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 12:30 - 14:30 تبریز بیمارستان بهبود
X