خانم ندا یوشاری

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
کارشناسی تغذیه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 15:00 - 17:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 15:00 - 17:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 15:00 - 17:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 15:00 - 17:00 تبریز بیمارستان بهبود
X