دکتر آیت آیت مهر

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص قلب و عروق و فشار خون

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 9:00am - 2:30pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 9:00am - 2:30pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 9:00am - 4:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X