دکتر آیت آیت مهر

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص قلب و عروق و فشار خون

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 16:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 10:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 16:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 16:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 16:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 16:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:00 - 16:00 تبریز بیمارستان بهبود
X