دکتر ابوالفضل حاتمی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 7:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 7:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 7:00pm - 9:00pm
X