دکتر احسان قویدل

جراح و متخصص ارتوپدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 21:30 - 23:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 21:30 - 23:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 21:30 - 23:30 تبریز بیمارستان بهبود
X