دکتر احسان قویدل

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص ارتوپدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 8:00pm - 10:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 8:00pm - 10:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 8:00pm - 10:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X