دکتر اسماعیل مهران

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص چشم پزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00am - 12:30pm تبریز بیمارستان بهبود
شنبه 5:00pm - 8:30pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 5:00pm - 8:30pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 5:00pm - 8:30pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 5:00pm - 8:30pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 5:00pm - 8:30pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:00am - 12:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X