دکتر اسماعیل مهران

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص چشم پزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
شنبه 17:30 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 17:30 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 17:30 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:30 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:30 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
X