دکتر الهام مهدیزاده فر

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 15:00 - 17:30 تبریز بیمارستان بهبود
X