دکتر الهام مهدیزاده فر

درباره پزشک

سال سمت دانشگاه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:30 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:30 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
X