دکتر الهام مهدیزاده فر

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 3:00pm - 5:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X