دکتر امیدعلی قارداشخانی

متخصص بیماری های عفونی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 09:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 09:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 09:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 09:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 09:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 09:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X