دکتر امیدعلی قارداشخانی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص بیماریهای عفونی و تبدار

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 9:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 9:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 9:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 9:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 9:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 9:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X