دکتر اکبر مولایی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
فوق تخصص قلب

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 10:00 - 12:00 بیمارستان بهبود
یکشنبه 17:00 - 19:00 بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:00 - 19:00 بیمارستان بهبود
X