دکتر اکبر مولایی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
فوق تخصص قلب

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 12:30 - 14:00 بیمارستان بهبود
X