دکتر ایمان وفایی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص کودکان و نوزادان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
جمعه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
X