دکتر ایوب امیدی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:00 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:00 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 11:00 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 16:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 12:00 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 12:30 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
شنبه 11:00 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
X