دکتر ایوب امیدی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 10:00am - 12:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:00am - 12:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:00am - 12:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 5:30pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:30am - 12:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 12:30pm - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X