دکتر بتول نصیراوغلی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 18:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 12:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
X