دکتر بتول نصیراوغلی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00am - 12:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 6:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 12:00pm - 1:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X