دکتر بتول نصیراوغلی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00am - 12:00am تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 6:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 12:00pm - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X