دکتر بهزاد غفارلو

متخصص چشم

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 10:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
X