دکتر بهناز نجف نژاد

متخصص زنان زایمان

فوق تخصص انکولوژی زنان و فوق تخصص انکولوژی زنان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:00 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
X