دکتر بهناز نجف نژاد

متخصص زنان زایمان

فوق تخصص انکولوژی زنان و فوق تخصص انکولوژی زنان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 11:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 12:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
X