دکتر بهناز نجف نژاد

متخصص زنان زایمان

فوق تخصص انکولوژی زنان و فوق تخصص انکولوژی زنان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 11:30am - 12:30pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:30am - 12:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X