دکتر بهناز نجف نژاد

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00am - 12:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:00am - 12:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X