دکتر تورج روستا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی متخصص داخلی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 8:00pm - 12:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 8:00pm - 12:00am تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 8:00pm - 12:00am تبریز بیمارستان بهبود
جمعه 7:00pm - 11:59pm تبریز بیمارستان بهبود
X