دکتر تورج روستا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشکی متخصص داخلی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 20:00 - 23:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 20:00 - 23:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 20:00 - 23:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 20:00 - 23:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 20:00 - 23:30 تبریز بیمارستان بهبود
جمعه 19:00 - 22:00 تبریز بیمارستان بهبود
X