دکتر جعفر بهرامی زاد

درباره پزشک

پزشک متخصص ارتوپدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 16:30 - 18:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 11:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 16:30 - 18:30 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:00 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
X