دکتر جواد کیانی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
فوق تخصص غدد

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 9:00am - 10:30am تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 9:00am - 10:30am تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 9:00am - 10:30am تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 9:00am - 10:30am تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 9:00am - 10:30am تبریز بیمارستان بهبود
X