دکتر جواد کیانی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
فوق تخصص غدد

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 09:00 - 10:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 09:00 - 10:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 09:00 - 10:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 09:00 - 10:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 09:00 - 10:30 تبریز بیمارستان بهبود
X