دکتر حسین حسین زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشک عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 7:30pm - 7:30am تبریز بیمارستان بهبود
جمعه 7:30pm - 7:30am تبریز بیمارستان بهبود
X