دکتر حسین حسین زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشک عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 7:30pm - 7:30am تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 7:30pm - 7:30am تبریز بیمارستان بهبود
X