دکتر حسین پور

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی تغذیه و رژیم درمانی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X