دکتر حبیب حسین پور

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشکی تغذیه و رژیم درمانی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:00 - 19:00
X