دکتر حسین پور

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشکی تغذیه و رژیم درمانی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 16:00 - 18:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 16:00 - 18:00
X