دکتر حسین سرو چرندآبی

متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 16:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X