دکتر حسین سرو چرندآبی

متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:00 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
X