دکتر حمدالله علیپور

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 9:00am - 12:30pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X