دکتر حمید پور مؤذن

متخصص ارولوژی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 10:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 17:00 - 19:00
سه شنبه 10:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 17:00 - 19:00
X