دکتر حمید پور مؤذن

متخصص ارولوژی

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 16:00 - 18:00 تبریز بیمارستان بهبود
X