دکتر دانیال جعفرلو

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:00 - 13:00 تبریز - بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:00 - 13:00 تبریز - بیمارستان بهبود
X