دکتر داود نوری زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشکی متخصص ارولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 11:00 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
X