دکتر داود نوری زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشکی متخصص ارولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 11:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X