دکتر رضا پاکدل

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 16:00 - 20:00 متخصص قلب و عروق
یکشنبه 16:00 - 20:00 متخصص قلب و عروق
دوشنبه 16:00 - 20:00 متخصص قلب و عروق
سه شنبه 16:00 - 20:00 متخصص قلب و عروق
چهارشنبه 16:00 - 20:00 متخصص قلب و عروق
سه شنبه 10:00 - 14:00 متخصص قلب و عروق
X