دکتر رضا پاکدل

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 6:00pm - 9:00pm متخصص قلب و عروق
یکشنبه 6:00pm - 9:00pm متخصص قلب و عروق
دوشنبه 6:00pm - 9:00pm متخصص قلب و عروق
سه شنبه 6:00pm - 9:00pm متخصص قلب و عروق
چهارشنبه 6:00pm - 9:00pm متخصص قلب و عروق
پنجشنبه 5:00pm - 9:00pm متخصص قلب و عروق
X