دکتر ساسان گنجعلی بیگ

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 9:00am - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 9:00am - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 9:00am - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 9:00am - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 9:00am - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 9:00am - 3:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X