دکتر ساسان گنجعلی بیگ

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 09:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 09:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 09:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 09:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 09:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 09:00 - 15:00 تبریز بیمارستان بهبود
X