دکتر سیدعلی چهراقی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص پوست و مو

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 10:30am - 12:30pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:30am - 12:30pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:30am - 12:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X