دکتر سیدعلی چهراقی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص پوست و مو

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 10:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X