دکتر سیدعلی چهراقی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص پوست و مو

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 10:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
X