دکتر شادی مشحونی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 4:30pm - 6:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X