دکتر شعله رشتچی جباری

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص کودکان و نوزادان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 5:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 5:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X