دکتر شعله رشتچی جباری

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص کودکان و نوزادان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 17:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 17:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
X