دکتر عباسعلی جودی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 17:00 - 18:00 تبریز بیمارستان بهبود
جمعه 12:00 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
X