دکتر عباسعلی جودی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 5:00pm - 6:00pm تبریز بیمارستان بهبود
جمعه 12:00pm - 12:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X