دکتر عباس مختارخانی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشکی متخصص ارولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X