دکتر عباس مختارخانی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی متخصص ارولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 9:30am - 12:30am تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 9:30am - 12:30am تبریز بیمارستان بهبود
X