دکتر عزیز نوری

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص ارتوپدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 6:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 6:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 6:00pm - 8:00pm متخصص زنان زایمان
شنبه 10:00am - 12:00pm متخصص زنان زایمان
دوشنبه 10:00am - 12:00pm متخصص زنان زایمان
چهارشنبه 10:00am - 12:00pm متخصص زنان زایمان
X