دکتر علیرضا نیک نیاز

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص کودکان و نوزادان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
جمعه 10:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X