دکتر علیرضا نیک نیاز

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص کودکان و نوزادان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
جمعه 10:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X