دکتر علیرضا ولایی اسکویی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
مت

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 4:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 4:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X