دکتر علیرضا ولایی اسکویی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
مت

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
X