دکتر علی ولیزاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 9:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 4:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X