دکتر علی ولیزاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 10:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 16:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
X