دکتر علی ولیزاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 10:00 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
X