دکتر علی پورمحمد

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 17:30 - 19:30 تبریز - بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:30 - 19:30 تبریز - بیمارستان بهبود
پنجشنبه 17:30 - 19:30 تبریز - بیمارستان بهبود
X