دکتر علی گوگانیان

متخصص جراحی مغز اعصاب و ستون فقرات

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
X