دکتر علی گوگانیان

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص جراح مغز اعصاب و ستون فقرات

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 6:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 6:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 6:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 6:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X