دکتر علی گوگانیان

متخصص جراحی مغز اعصاب و ستون فقرات

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 18:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 18:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
X