دکتر فرحناز ریحانی فر

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 13:30 - 15:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 13:30 - 15:00 تبریز بیمارستان بهبود
X