دکتر فرحناز ریحانی فر

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 8:00am - 10:00am تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 12:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 8:00am - 10:00am تبریز بیمارستان بهبود
X