دکتر فرحناز ریحانی فر

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 1:30pm - 2:30pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 1:30pm - 2:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X