دکتر فرشاد ابوالقاسم زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص ارتوپدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
none با تعیین وقت قبلی - 4 روز در ماه تبریز بیمارستان بهبود
X