دکتر فرشاد ابوالقاسم زاده

فوق تخصص جراحی تومورهای اسکلتی و عضلانی

متخصص ارتوپد

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
با تعیین وقت قبلی - 4 روز در ماه تبریز بیمارستان بهبود
X