دکتر فرشید طاووسی

جراح و متخصص ارتوپدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 17:30 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 16:00 - 18:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 17:30 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
X