دکتر فرشید طاووسی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص ارتوپدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 8:00pm - 10:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 3:30pm - 5:30pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 8:00pm - 10:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 5:00pm - 10:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X