دکتر فرهاد مکاری

جراح و متخصص ارتوپدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 08:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 08:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 08:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 08:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 08:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
X