دکتر فرهاد مکاری

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص ارتوپدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 9:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 9:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 4:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 9:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 9:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 4:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 9:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 9:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X